Spínače a zásuvky, senzory, průmyslové spínače.

Domovní spínače a zásuvky - k nahlédnutí vzorník nejprodávanějších výrobků z této

oblasti jak tuzemských tak cizích výrobců. více...

                

                   

Průmyslové zásuvky a vidlice, vačkové spínače - veškerý sortiment třífázových zásuvek a vidlic
od Slovenského výrobce SEZ Dolný Kubín. Zásuvkové rozvodnice s jištěním i bez.Vačkové spínače

od SEZu Krompachy. více...

                      

Vícezásuvky a pohyblivé přívody - 3 až 6 zásuvka s vypínačem i bez. vidlice a zásuvky
jednoduché na kabel v PVC, ale i gumovém provedení. Spínací zásuvky mechanické a

digitální s týdenním režimem. více...

         

Senzory a automatizace - pohybové senzory pro spínání osvětlení a bezdrátové ovládání

pohonů bran. více...